"ErasMUSica"

Glasba ohranja in bogati vezi

Pri projektu gre za medsebojno sodelovanje učencev in učiteljev glasbenih šol. Mednarodna mobilnost je priložnost, da naši učenci, saj tovrstne izkušnje medkulturnega in medvrstniškega povezovanja še niso doživeli, spletejo nove vezi z vrstniki iz evropskega prostora, s katerimi delijo podobne interese. To bo razširilo njihova obzorja ter pozitivno vplivalo na njihovo motivacijo za nadaljnje razvijanje njihovih glasbeno-plesnih talentov.
S partnersko šolo bomo pripravili skupen konceptualen koncert v Trst in nato še v Laškem in v Radečah. Hkrati želimo izpostaviti aktivno vlogo poslušalcev in gledalcev ter vzgajati k bontonu v okviru obiskovanja kulturnih prireditev.
V ta namen smo za učence oblikovali dve tiskovini: "Knjižico koncertov in plesnih predstav" ter "Bonton za dober ton".
Image
Image
Image