VODSTVO ŠOLE

Ravnateljica: Rosana Jakšič

041 208 930

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pomočnik ravnateljice: Marko Razboršek

041 577 917

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

PEDAGOŠKI DELAVCI

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo predloge staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Klavir

Dejan JAKŠIČ, vodja aktiva

Nina MOLE
Mojca LUKMAR
Brigita MLAKAR

Harmonika in diatonična harmonika

Nadja KNEZ, vodja aktiva

Boris RAZBORŠEK

Godala

Domen HRASTNIK, vodja aktiva, violončelo
Maja GLAVAČ, violina, viola
Vida RUDOLF, violina, viola

Sebastjan PODLESNIK, kontrabas

Flavta

Tatjana BRINOVEC, vodja aktiva, flavta, kljunasta flavta

Špela OBŠTETER, flavta, kljunasta flavta; porodniška

Sara HERMAN, flavta, kljunasta flavta

Klarinet in saksofon
Matija Božnik, vodja aktiva, klarinet, kljunasta flavta
Primož RAZBORŠEK, klarinet
Neva MARN HAFNER, saksofon

Trobila
Marko RAZBORŠEK, vodja aktiva, trobenta, rog, evfonij
Boštjan ŽUPEVC, trobenta, rog, evfonij, tuba
Toni ŠKALER, evfonij, pozavna, tuba

Brenkala
Anja ŽAFRAN, vodja aktiva, kitara
Matjaž PIAVEC, kitara
Janja BRLEC, citre


Petje
Sara LEŠNIK, vodja aktiva

Rosana Jakšič

Ples
Špela MEDVED, vodja aktiva
Sandra KOREN

Nauk o glasbi, solfeggio, predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica

Mojca LUKMAR, vodja aktiva
Martina JOVIČ
Rosana JAKŠIČ
Alenka ŠON

Orkestri in tolkala
Boris RAZBORŠEK, vodja aktiva, harmonikarski orkester

Benjamin KOS, tolkala

Maja GLAVAČ, godalni orkester

Boštjan ŽUPEVC, pihalni orkester – enota Radeče

Matjaž PIAVEC, kitarski orkester

Marko RAZBORŠEK, pihalni orkester – enota Laško

 

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI

POSLOVNA SEKRETARKA

Frančiška SKUBIC
03/568 81 38
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

RAČUNOVODKINJI
Rafaela PINTARIČ in Petra BREZNIKAR
Tel.: 03/62 00 338


KNJIŽNIČAR

Jože DOBOVŠEK

HIŠNIK- VZDRŽEVALEC
Valentin Belej

ČISTILKE:

Marjana Gašperčič, enota Laško
Vesna Brižić, enota Laško

Justina Salobir, enota Radeče